A I O N B A N K

Loading

Ứng dụng AI – Phá vỡ mọi quy tắc của ngân hàng truyền thống

Ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) đang làm thay đổi chóng mặt đời sống dịch vụ, sản phẩm của ngân hàng. Vậy đâu là sự khác biệt so với ngân hàng truyền thống?

Tác động và xu hướng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng

Để đạt được mục tiêu chuyển đổi số hiệu quả, trí tuệ nhân tạo có tác động như thế nào và được ứng dụng ra sao ở lĩnh vực ngân hàng hiện nay?

A product of Digital Transformation AIONtech Joint Stock Company

A pioneering brand in AIOT (Artificial Intelligence of Things) to create breakthrough, intelligent and effective digital transformation solutions for Vietnamese businesses.

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.