A I O N B A N K

Loading

AI và Big Data sẽ chuyển đổi ngành Ngân hàng như thế nào trong tương lai?

AI và Big Data tạo ra những bước chuyển mình vượt trội cho ngành ngân hàng trong cuộc đua chuyển đổi số. Vậy những công nghệ này phát huy vai trò như thế nào?

Ứng dụng AI – Phá vỡ mọi quy tắc của ngân hàng truyền thống

Ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) đang làm thay đổi chóng mặt đời sống dịch vụ, sản phẩm của ngân hàng. Vậy đâu là sự khác biệt so với ngân hàng truyền thống?

A product of Digital Transformation AIONtech Joint Stock Company

A pioneering brand in AIOT (Artificial Intelligence of Things) to create breakthrough, intelligent and effective digital transformation solutions for Vietnamese businesses.

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.